Asahi ViE (VitabranE) dijalizatori/filteri


Visokoprotočni/niskoprotočni dijalizatori namjenjeni su za uporabu kod hemodijalize, hemodijafiltracije (HDF) i hemofiltracije (HF) za liječenje bolesnika koji boluju od akutnog ili kroničnog zatajenja bubrega.

Mnogi pacijenti prilikom hemodijalize izloženi su stresu što dovodi do stvaranja povišene razine slobodnih radikala, kao što su reaktivni metaboliti kisika. Vitamin E je poznat kao izvrstan antioksidans kao dobra kočnica za razna oštećenja uzrokovana djelovanjem slobodnih radikala.

Zato je Asahi Kasei Kuraray Medical razvio jedinstveni u svijetu ViE dijalizator koji sadrži vitamin E-unutar interaktivne polisulfonske membrane, VitabranE. 

Značajke:

   • izvrsna ravnoteža proteina niske molekularne mase
   • dobra biokompatibilnost
   • izvrsna antioksidativna djelovanja
   • smanjena potrošnja GPx (glutation - peroksidaze)
   • niski stupanj Ox-LDL

Sterilizacija:
gamma-zrakama

Vrste:
Asahi dijalizatori s VitabranE visokoprotočnom membranom
ViE-13, ViE-15, ViE-18, i ViE-21
Asahi dijalizatori s VitabranE niskoprotočnom membranom
ViE-13L, ViE-15L, ViE-18L i ViE-21L

Saznajte više:
http://www.asahi-kasei.co.jp/medical/en/dialysis/product/vie-series/

Kutak zdravlja

Posjetite nas na Facebooku

Asahi Kasei u svijetu

Baner
Baner