Asahi REXEED dijalizatori/filteri


Visokoprotočni i niskoprotočni dijalizatori namjenjeni su za uporabu kod hemodijalize, hemodijafiltracije (HDF) i hemofiltracije (HF) za liječenje bolesnika koji boluju od akutnog ili kroničnog zatajenja bubrega. Kao glavna i ključna karakteristika unutrašnje strane polisulfonske Rexeed membrane je hidrofilni gel koji ima svojstvo zadržavanja molekula vode sprečavajući tako koagulaciju krvi. Također mekana površina unutrašnje površine polisulfonske Rexeed membrane osmišljena je kao jastuk trombocita i ostalih komponenta krvi kako bi se spriječila njihova  interakcija i time dovela do bilo kakvih promjena (adhezija trombocita).


Značajke:

  • površine dijalizatora 1.3m², 1.5m², 1.8m², 2.1m², 2.5m²
  • rexeed membrana
  • homogena dijaliza
  • izvrsna mogučnost čišćenja krvi od uree, kreatinina, fosfata
  • minimalan gubitak albumina
  • izvrsna ravnoteža proteina niske molekularne mase
  • sprečavanje adhezije trombocita i ostalih komponenta krvi

Sterilizacija:
sterilizacija gamma zrakama -(A,L) / mokra serija

Vrste:
Asahi dijalizatori s rexbrane visokoprotočnom membranom-Rexeed
13A, 15A, 18A, 21A i 25A.
Asahi dijalizatori s rexbrane niskoprotočnom membranom-Rexeed
13L, 15L, 18L i 21L.
Saznajte više:
http://www.asahi-kasei.co.jp/medical/en/dialysis/product/rexeed-series/

Kutak zdravlja

Posjetite nas na Facebooku

Asahi Kasei u svijetu

Baner
Baner