Postupak hemodijalize

Pažnja, open in a new window. PDFIspisE-mail

postupak-dijalizePostupak hemodijalize odvija se tako da krv prolazi izvan tijela posebnim cjevčicama kroz aparat za dijalizu, gdje se pročišćava kroz dijalizator∕filter gdje prolazi kroz polupropusnu membranu pri čemu se uklanjaju neželjeni produkti iz krvi (urea, kreatinin, fosfat..) te se zatim pročišćena vraća u tijelo drugim cjevčicama.

Trajanje hemodijalize ovisi o samom stanju pacijenta (preostaloj funkciji bubrega, tjelesnoj masi, samoj prehrani, pratećim bolestima te mogučnosti izgradnje i razgradnje tvari u organizmu), dok vrijeme i učestalost dijalize ovisi o tipu i veličini dijalizatora, sastavu tekućine za dijalizu te protoku krvi koji se mogu podešavati prema individualnim potrebama. Većina bolesnika treba 9-12 sati dijalize tjedno, što se pravilno rasporedi u 2 ili 3 postupka.

Najvažniji dio je dijalizator koji je pričvršćen na aparat za hemodijalizu i mijenja se prilikom svake hemodijalize. On imitira zdravi bubreg tako što sadrži polupropusnu membranu u obliku kapilara gdje prolaze molekule određenih veličina i voda. Otopina za dijalizu ili dijalizat je elektrolitska otopina slična plazmi bez bjelančevina. Ona održava ravnotežu elektrolita i sudjeluje u procesu pročišćavanja krvi.

Uređaj za dijalizu je aparat koji sadrži crpke koje pripravljaju dijalizat, i pumpaju krv te se uz održavanje stalne temperature krvi i dijalizata omogućava njihov stalan protok. Također bolesnici koji pristupaju hemodijalizi moraju imati krvožilni pristup za hemodijalizu u obliku arteriovenske (AV) fistule, grafta ili katetera. Kod kreiranja AV fistule kirurg malim zahvatom pod kožom najčešće na zapešću spoji arteriju i venu. Ako su krvne žile osjetljivije, da bi se napravila fistula, ugrađuje se graft (presadak), a kateteri se obično rabe privremeno, ali mogu biti i trajni. Krv odlazi u aparat kroz jednu od sterilnih plastičnih cjevčica, pročišćava se u dijalizatoru i vraća u tijelo kroz drugu. Ako je pristup kateter, on se može izravno spojiti na cjevčice za dijalizu, bez uporabe igli.

Posjetite nas na Facebooku

Asahi Kasei u svijetu

Baner
Baner